Gruvdrift & Infrastruktur

Om oss

Vi är ett företag som levererar tjänster inom transport och maskinentreprenad till våra uppdragsgivare, men det är inte mängden uppdrag som tagit oss hit, det är hur vi utfört dem.


Vi genomför olika typer av insatser och tar det ansvar som krävs för ett lyckat resultat, som underentreprenör, utförandeentreprenör och totalentreprenör.


Vi arbetar med problemlösning varje dag, inget projekt är för litet eller för omfattande. Vi tar på oss jobb från marknadens alla aktörer och håller en rak dialog. Det leder till bättre arbetsinsatser och varje process enklare. Vi menar det vi säger, och vi står för det vi gör. Därför tummar vi inte på miljön, inte heller kvaliteten i uppdragen

Våra tjänster

Anläggningsbilar
Växelflaksbilar
Dumpers

Tatror

Bergbilar

Trailers

Grävmaskiner

Bandschaktare

Hjullastare

Vi erbjuder bland annat transporter av:

Schaktmassor
Grus/berg
Miljöskadad jord/farligt avfall

Vi erbjuder bland annat:

Anläggning av vägar
Anläggning av dammar

Vindkraftverks (infrastruktur)

Fibergrävning
Kabel- och ledningsarbeten
Vatten- och avloppsarbeten
Jordavrymning
Grundläggning byggnad/fastighet